Privacyverklaring

Helen Snel Acupunctuur & Shiatsu, lid NWP – lid KAB

Vanaf 25 mei 2018 is de huidige wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onderstaand leest u hoe ik omga met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft.

Uw persoonsgegevens

Met het invullen van het contactformulier op deze website verstrekt u uw naam, e-mailadres en bericht. Deze gegevens gebruik ik uitsluitend om u een e-mail terug te sturen om uw vraag te beantwoorden.

Wanneer u in mijn praktijk in behandeling bent is het voor een goede behandeling noodzakelijk dat een dossier wordt aangemaakt. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid, de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen, relevante gegevens zoals uw thuis- en werksituatie, eventueel opgevraagde gegevens bij bijvoorbeeld uw huisarts (uiteraard na overleg en met uw toestemming). Daarnaast registreer ik basisgegevens om contact met u op te kunnen nemen en wat vereist is voor uw declaraties voor uw zorgverzekering en mijn fiscale verplichtingen.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Om uw privacy te waarborgen ga ik zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens. Ik ben gebonden aan het beroepsgeheim en heb als uw behandelende therapeut als enige toegang tot uw dossier. Alleen met uw expliciete toestemming verstrek ik persoonsgegevens aan derden. Bijvoorbeeld bij verwijzing naar een andere zorgverlener of bij waarneming (tijdens mijn afwezigheid). Wanneer voor intercollegiale toetsing gegevens uit uw dossier nodig zijn, dan is dat altijd anoniem en onherkenbaar. Er zijn maatregelen genomen om uw gegevens veilig te bewaren. Uw gegevens worden bewaard volgens de wettelijke en fiscale termijnen.

Uw toestemming

In het eerste consult vraag ik uw expliciete toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw toestemming vormt voor mij de (wettelijke vereiste) grondslag.

Uw rechten

U kunt uw persoonsgegevens in zien, corrigeren of laten verwijderen. U heeft recht op overdracht als u bijvoorbeeld naar een andere zorgverlener gaat. Als u een klacht heeft over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt, laat het mij weten. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met de toezichthouder voor privacybescherming, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Ook heeft u het recht op intrekking van verleende toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Vragen en contact

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie laat het gerust weten (info@helensnel.nl).

 

Acupunctuur

Acupunctuur is bij diverse (fysieke en emotionele) gezondheidsklachten effectief. De steriele en zeer dunne naaldjes in de huid zorgen voor een pijnloze behandeling. Lees meer

Shiatsu

Shiatsu is een drukpuntmassage. Met de duimen en handen wordt gepaste druk uitgeoefend op het lichaam. Effectief bij diverse (fysieke en emotionele) gezondheidsklachten. Lees meer

Shiatsu Release Therapie

Een Shiatsu release is effectief bij chronische of vage gezondheidsproblemen. Daarnaast bij (onbewuste) emotionele en mentale klachten. Specifieke punten op het lichaam worden met de vingers vastgehouden. Lees meer

Contact

De praktijk is gelegen in Bunnik (omgeving Utrecht). Uitstekend bereikbaar met de auto en openbaar vervoer. Lees meer